Skip to main content
Skip table of contents

Active Directory / Azure AD - referanse til leder

eAdm kan oppdatere alle brukere i Active Directory og Azure AD med informasjon om sin nærmeste leder, i form av en objektreferanse.
Dette finner du i eksportmalen for aktive brukere.

Finn aktuell synkmal og åpne denne.

Se om det finnes en eksisterende mapping for målattributt “manager”.
Dersom du ikke finner noe angående “manager, trykker du på Endre og deretter legger du til en ny mapping

Oppsettet er som under, litt avhengig av målsystem.

 

Visma:

Kilde: UserID

Mål: manager

Fjernnøkkel: Manager

 

Agresso:

Kilde: EmployeeNumber

Mål: manager

Fjernnøkkel: Manager

Skal du oppdatere alle eksiterende bruker med tilbakevirkende kraft, husk også å trykke “Play”-knappen.
Se her: Hvordan oppdatere eller re-eksportere en bruker-attributt i AD eller annet målsystem

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.