Skip to main content
Skip table of contents

Active Directory - maks lengde på felter

Dersom lengden på kildedatafeltet fra HRM er større en maksverdi for målattributten i AD vil AD ikke kunne oppdateres, da får man en feilmelding. 

Løsningen er å benytte [SUBSTRING]-funksjonen i synkroniseringsmalen til å begrense lengden på attributtverdien.

Standard maksimumslengde på vanlige attributter

company

64

streetAddress

1024

physicalDeliveryOfficeName

128

initials

6

st

128

postOfficeBox

40

name

255

cn

64

title

64

Powershell-snutt for å finne maks lengde for en attributt

CODE
param ([string]$attributeName = $(throw "Specify attribute name"))
$rootDSE=[ADSI]"LDAP://RootDSE"
$attribute=[ADSI]"LDAP://CN=$attributeName,$($rootDSE.schemaNamingContext)"
if ($attribute.rangeUpper -eq $null) {
    "no limit"
} else {
    $attribute.rangeUpper
}

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.