Skip to main content
Skip table of contents

Bruke tilgangsstyring for å bestille nøkkelkort og utstyr

De kloke hodene i Våler kommune hadde den gode idéen å benytte tilgangstyring til å bestille utstyr og nøkkelkort. Dermed kan ledere ordne både lisenser, fagsystemtilganger og utstyr til nye ansatte via eAdm.

📘 Slik gjør du

For å replikere funksjonaliteten, gjør følgende

  1. Opprett en separat gruppering av rettigheter. Kall den “Bestille utstyrspakke” eller lignende

  2. Legg til de ulike produktene/pakkene som separate rettigheter.

  3. Knytt til regelsett som bestemmer hvem som skal få lov til å tildele rettigheten (“Tilgjengelig for”)

  4. Knytt til regelsett for å autotildele rettigheten / begrense hvem som kan bli gitt rettighet.

  5. Autogenerer meldingsflyter ved hjelp av ikonene + og - i funksjonskolonnen (ref skjermbilde under)

  6. Tilpass meldingsflytene etter behov

Ferdig oppsatt vil gruppering se noe slik ut:

Illustrasjon av gruppering med ulike produktpakker satt opp som rettigheter

Legg merke til at nøkkelkort er satt som en avdelingssspesifikk rettighet og med regel for automatisk tildeling. Dermed blir det automatisk bestilt nøkkelkort til avdelingen den ansatt jobber ved til enhver tid, når de skifter stilling eller slutter blir det også gitt beskjed om det.

Når bestilling er gjort, blir det sendt en epost til enten nøkkelkortansvarlig eller utstyrsforvalter.

Våler har satt opp separate meldingsmaler for dette, en for bestilling av utstyr.

Og en for bestilling av nøkkelkort:

Kontakt oss dersom du ønsker bistand eller veiledning til å sette opp dette for din organisasjon!

📋 Relatert innhold

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.