Skip to main content
Skip table of contents

[DESCENDANTS] - Alle ansatte ved en avdeling og alle til enhver tid tilhørende underavdelinger

DESCENDANTS-funksjonen (sic!) benyttes til å hente ut en attributt for alle objekter ved et nivå i org.hierarkiet og alle undernivåer. Dette er dynamisk, slik at dersom undernivåer blir lagt til eller fjernet, så endres brukerne som blir truffet av regelen tilsvarende. 

Dette er praktisk, f.eks. for å gi tilganger til alle brukere som tilhører en av underavdelingene til et kommunalområde.

Funksjonens struktur:

CODE
[DESCENDANTS;Intern id på rotobjektet;Navn på felt som skal returneres i komma separert felt;primærnøkkel;fjernnøkkel]

 

For eksempel

CODE
[DESCENDANTS;335042;OrgUnitnr;SourceId;ParentDepartmentNumber]

Denne returnerer alle avdelingsnummer for nivå 335042 og nedover. Typisk brukes dette for å finne alle ansatte ved f.eks en enhet.

Ser dette litt grisete ut? Fortvil ikke - regelsettveiviseren ordner dette med noen museklikk!

Eksempler

Denne regelen vil finne alle ansatte ved Enhet for næring og byutvikling, uansett om det er primærstilling eller ikke:

Denne regelen vil finne alle ansatte som har sin primærstilling ved Enhet for næring og byutvikling

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.