Skip to main content
Skip table of contents

Eksportere data fra eAdm til fil (CSV)

Alle registrerte kildedata for en bruker kan eksporteres fra eAdm som en CSV-fil for videre behandling i for eksempel Excel.

Du kan eksportere ulike utvalg, herunder:

  • enkeltbrukere,

  • alle brukere eller

  • filtrert på rettighet, avdeling eller regelsett.

Husk personvernet! Den nedlastede filen kan inneholde persondata. Husk å behandle disse etter god skikk, deres interne retningslinjer og personvernlovgivning!

📘 Slik gjør du

  1. Gå til eAdm → Bruker

  2. Søk opp brukere og merk av en og en, ELLER velg “Vis alle”, OG/ELLER velg et filter for å avgrense hvilke brukere som skal eksporteres.

  3. Rull helt ned på siden → trykk på velg operasjon → Eksport til CSV

  4. Velg de attributtene du ønsker eksportert, og så Last ned.
    Standardattributter er forhåndsvalgt:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.