Skip to main content
Skip table of contents

Ekstern visning av avdelingshierarki

eAdm har mulighet for å vise avdelingshierarkiet i en “ekstern visning” som f.eks. bakes inn på kommunens intranett.

Lenken finner du oppe til høyre på “hierarki”-fanen under avdelinger:

image-20240115-082503.png

Begrense visning av avdelinger i ekstern visning.

I noen tilfeller er det ønskelig med filtrering av hierkivisning, f.eks for å fjerne eksterne selskaper, i dette tilfellet hierarkiet for Kirkelig Fellesråd.

image-20240115-081556.png

Dette styrer du via et eget regelsett som angir hvilke avdelinger som skal være synlig eksternt.

image-20240115-081851.png

Når du er fornøyd med utvalget avdelinger, kontakt support for å få koblet opp regelsettet i kundeinnstillinger!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.