Skip to main content
Skip table of contents

Emulere en annen bruker

Nå kan du som administrator emulere andre brukere, slik at det blir lettere for deg å feilsøke, teste og generelt skjønne hva som foregår.

📘 Slik gjør du

  1. Søk opp brukeren du ønsker å emulere

  2. Trykk på emuler-knappen

    image-20240102-092338.png
  3. Når du emulerer en bruker kan du se eAdm slik brukeren ser systemet, og utføre oppgaver med samme rettighetsnivå som brukeren har.

  4. Logg ut brukeren når du er ferdig for å returnere til din egen bruker

Emuleringsfunksjonen er kun tilgjengelig for administratorer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.