Skip to main content
Skip table of contents

Epostvarsel når bruker får eller mister rettighet

eAdm har en veiviser som gjør du kan generere automatisk varsel når brukere får eller mister en rettighet.

Dette kan brukes på flere måter, inkludert å varsle til

 • den ansatte som får rettigheten (kjekt å vite at nå kan du prøve å logge inn)

 • den ansattes ledere (kjekt å vite at nå kan den ansatte gjøre jobben)

 • systemforvalter som må gjøre en jobb for å klargjøre systemet for brukeren.

For mange har sistnevnte størst verdi, og da spesielt for systemer som ikke er fullintegrerert med eAdm eller AD / Azure. Der har man ofte behov for å tildele rettigheter i systemet for at brukeren skal få lov til å logge seg inn og gjøre en jobb.

Veiviseren kan her automatisere dette, og sørge for at systemforvalter får all informasjon om bruker som behøves for å ordne nødvendige tilganger.

📘 Slik gjør du

 1. Gå til Tilgangsstyring. Lengst til høyre ser du en + og en -.
  Klikk på Pluss-ikonet for å starte veiviser for epostvarsel når en bruker får tilgang, klikk på Minus-ikonet for å starte veiser for epostvarsel når brukere mister en tilgang.

 2. Velg hvem som skal motta varselet; den ansatte selv, leder eller Systemforvalter.
  Hvis du velger systemforvalter, må du legge inn dennes epostadresse. Hvis du velger ansatt eller leder hentes epostadressen automatisk fra arbeidsepostadresse i eAdm.

 3. Trykk på "Opprett", og regelsett+meldingsflyt blir nå generert. Trykk på "Meldingsflyt" for å åpne og ev redigere den nye flyten.

 4. Vær oppmerksom på at alle meldingsflyter blir generert som inaktive, du må huske å gå inn på meldingsflyten og aktivere den når du er klar til det.

Som alle andre meldingsflyter kan tekst og flette felter tilpasses etter behov.
Rediger meldingsflyten og sett inn / fjern etter behov.

📋 Relatert innhold

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.