Skip to main content
Skip table of contents

Feilsøking av meldingsflyter

Dynamiske variabler viser ikke riktig verdi

Det er alltid anbefalt å forhåndsvise meldingsflyter før du lagrer endringer eller setter dem i drift. Dersom kun en dynamisk variabel feiler, er det mest sannsynlig noe feil med selve uttrykket inne i klammeparantesen.

Dynamiske variabler er uttrykk i klammeparantes, for eksempel [UserName] eller [REFERENCE;DisplayName;UserId;1;[Manager]]

Men dersom alle eller mesteparten feiler, så kan dette skyldes at det har sneket seg inn ugyldige koder inn i HTML-koden for meldingensmalen. Typisk kan dette skje ifm klipp og lim fra Word eller lignende programvare. Her er et eksempel:

image-20240302-101746.png

Eksempel på meldingsflyt der mange dynamiske variabler ikke viser en verdi

Dersom vi åpner selve koden, bør du se etter følgende:

  • <span class="code" spellcheck="false"> → Denne kan du bare slette

  • <p data-pm-slice="1 1 []"> → Denne erstatter du med <p>

Et tips er å kopiere koden inn i Notepad++ og kjøre søk og erstatt.

image-20240302-102230.png

Eksempel på feil i HTML-kode

Når du har fått rensket HTML-koden din, kan du teste med å forhåndsvise og sjekke at problemet er løst:

image-20240302-102527.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.