Skip to main content
Skip table of contents

Forlenge levetiden til manuelle brukerkontoer

Avdelingsleder og høyere har anledning til å forlenge levetiden til manuelle brukerkontoer.

📘 Slik gjør du

  1. Søk opp brukeren i eAdm

  2. Trykk på knappen for å endre utløpsdato oppe til høyre

    image-20240115-083027.png

  3. Sett inn ny utløpsdato. Som standard kan levetiden utvides med maksimal tre måneder av gangen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.