Skip to main content
Skip table of contents

Hente ut hvem som har bestilt en tilgang

Mange ganger er det viktig å vite HVEM som har bestilt en tilgang, i tillegg til hvem som er gitt tilgang til hva.

Det kan løses slik:

image-20240102-100220.png

Her har vi brukt dette funksjonsuttrykket: 

CODE
[REFERENCE;DisplayName;UserName;1;[SPLIT;[OBJECTHISTORIES;Comment;EntryType;AddPermission]; ;4]]

Dette er flere uttrykk nøstet i hverandre.

OBJECTHISTORIES henter ut brukernavnet til den som gir en tilgang, som vi slår opp med REFERENCE og henter ut navnet på personen.

I selve meldingen blir det ser det slik ut:

image-20240102-101627.png

Dette uttrykket har en begrensning som kan slå til i svært sjeldne tilfeller.

Uttrykket slår opp i en tekstbasert logg, og returnerer den som sist la til en rettighet for gjeldende bruker.

Dersom flere personer har lagt til rettigheter for samme bruker før deltasynkroniseringen har rukket å starte opp, kan det returneres feil navn.

Kontakt support dersom du ønsker hjelp med å sette opp dette!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.