Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan automatisk fjerne manuelt gitte rettigheter

Automatisk tildelte rettigheter blir automatisk fjernet når vilkårene ikke lenger er tilstede. Men hva med manuelt tildelte rettigheter? I denne artikkelen fokuserer vi på de ulike metodene du har for å automatisk fjerne manuelt gitte rettigheter.

Når ansatte slutter

eADM kan automatisk fjerne alle manuelt gitte rettigheter når en ansatt sin brukerkonto blir deaktivert. Inntil videre er denne funksjonen noe du ikke kan styre selv (det kommer!), så om du ønsker dette påslått må du sende et varsel til support og be dem om å aktivere “Purge manual roles on delete” (meld inn en sak her).

image-20240417-102520.png

Skjermbilde av “purge manual roles on delete”

NB! Merk at denne funksjonen har tilbakevirkende kraft.

Når ansatte skifter avdeling

eADM kan automatisk fjerne en manuelt gitt rettigher når den ansatte skifter avdeling. Denne må slås på for den enkelte rettighet den skal gjelde for. Det første du må gjøre er å aktivere “Fjern manuelt tildelte avdelingsrettigheter” på Grupperingsinnstillingene.

image-20240417-102823.png

“Fjern manuelt tildelte avdelingsrettigheter” aktivert for grupperingen “Sektor for helse og velferd”

Deretter haker du av for “Avdelingspesifikk rettighet” og “Fjern manuelt tildelte avdelingsrettigheter” for de rettighetene du ønsker skal bli automatisk fjernet når ansatte skifter avdeling.

image-20240417-103005.png

Aktivert for Gerica

NB! Merk at dette ikke har tilbakevirkende kraft med mindre “Avdelingspesifikk rettighet” var aktivert fra før.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.