Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan gi tilgang til AD via en rettighet i eAdm

Svært mange kunder ønsker å begrense hvem som får brukerkonto i AD automatisk, og gjerne la det være opp til avdelingsledere å gi rettigheten “Aktiv brukerkonto” til de ansatte som ikke oppfyller de automatiske kravene. Typisk eksempel kan være at alle fast ansatte får brukerkonto automatisk, mens det er opp til leder å vurdere om en timelønnet i 0 % stilling skal få brukerkonto eller ikke.

Et annet eksempel kan være at det er mange eksisterende ansatte som ikke har AD-konto når du skal gå i produksjon med eAdm. Da ønsker gjerne kunden at vi ikke oppretter konto for dem, “siden de har klart seg uten så langt” eller lignende.

📘 Slik gjør du

 1. Opprett en rettighet som du gir navnet “Aktiv brukerkonto”. Legg den i en gruppering som er tilgjengelig for alle ledere dersom ledere skal kunne styre dette.

image-20240131-103457.png

Eksempel på rettighet

 1. Lag en regel for hvem som skal få aktiv brukerkonto automatisk.

image-20240131-103845.png

Eksempel på at AD-konto kun gis automatisk til nye ansatte etter datoen eAdm gikk i drift

 1. Endre regelsettet knyttet til synkroniseringsmalen for aktive brukere i AD slik at det er krav om at de skal ha rettigheten “Aktiv brukerkonto”.

image-20240131-104026.png

Eksempel på regelsett

 1. Endre regelsettet knyttet til synkroniseringsmalen for deaktiverte brukere i AD slik at brukere som mister rettigheten “Aktiv brukerkonto” blir deaktivert i AD.

CODE
# Rettigheten "Aktiv brukerkonto" har i dette eksempelet ID 8394   
    Slettet har verdi
OrOr	Slettet	Har ikke verdi
And	  [OBJECTPERMISSION.SYSTEMROLE;Name;Id;8394]	Har ikke verdi
And	  [OBJECTHISTORIES;OldValue;OldValue;8394]	Er lik	8394
image-20240131-104452.png

Skjermbilde av regelsettet beskrevet ovenfor

Husk å tildele rettigheten manuelt til de du vet skal ha AD-konto og som faller utenfor regelsettet for å tildele “Aktiv brukerkonto” automatisk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.