Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan håndtere duplikater i AD med eADM

Håndtere duplikater manuelt

  1. Fjern ansattnr og fødselsnummer fra employeeID og employeeNumber på duplikatbruker (den du IKKE ønsker å beholde)

  2. Legg inn ansattnr i feltet employeeID på den brukerkontoen du ønsker å beholde.

  3. Slett duplikatbruker i AD

  4. Kjør gjenopprett på bruker i eAdm->Bruker->Brukeranker->Gjenopprett bruker

Håndtere duplikatkontoer via eAdm.client.exe

eAdm sin lokale klient kan gjøre jobben for deg:

c:\eadm\eadm.client.exe duplicate [orgnr] [brukernavn som skal beholdes] [brukernavn som skal slettes]

NB! Dette forutsetter at begge kontoene har samme verdi i feltet employeeID (ansattnummer)

 

Eksempel:

I Tysvær kommune så har vi en gammel bruker som skal beholdes og migreres inn i eAdm og en duplikat bruker skal slettes

Gammel brukernavn: karnes1

Nytt brukernavn: karnes2

Da kjører man følgende kommando:

eAdm.Client.exe duplicate NO964979812 karnes1 karnes2

Da vil følgende skje:

  1. Bruker med navn karnes2 vil slettes fra AD

  2. Bruker med navn karnes1 vil kobles sammen med eAdm

  3. Bruker med navn karnes1 vil oppdateres i lokal AD med attributter og gruppemedlemsskap som definert i AD konfig for kommunen.

 

Forutsetninger:

  1. Bruker med navn karnes1 har samme verdi i employeeID som bruker karnes2 (dvs samme ansattnr)

  2. Bruker med navn karnes1 ligger under sti definert i eAdm.Client.exe.config under nøkkel MergePath_[orgnr]

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.