Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan oppdatere eller re-eksportere en bruker-attributt i AD eller annet målsystem

I noen tilfeller kan de være nyttig å oppdatere en bruker-attributt i et målsystem, f.eks. AD. Det kan f.eks være dersom det er gjort endringer manuelt i AD som du ønsker å få overskrevet eller andre ting som gjør at AD ikke er korrekt oppdatert.

eAdm eksporterer normalt verdier hvor endringer som er gjort på kildedata siden forrige eksport, så om du trenger en full eksport av f.eks. en statisk verdi må du gjøre det manuelt. 
Det gjelder også dersom du oppdaterer et uttrykk i kilde-kolonnen i eAdm, og vil gjøre det gjeldende med tilbakevirkende kraft. Da må også eksplisitt re-eksportere.

📘 Slik gjør du

  1. Gå til Synkronisering->Synkroniseringsmaler

  2. Velg rett synkroniseringmal og trykk på "Eksporter mapping" (Play-knappen) for mappingen det gjelder. Du kan også velge flere mappinger samtidig ved å klikke “Fast forward”-knappen (“Eksporter attributter”) i menylinjen øverst.

    image-20240115-091401.png
  3. Her kan du velge om eksporten skal gjelde alle eller bare utvalgte brukere . Trykk enten Forhåndsvis for å forhåndvise eksportdataene eller Eksekver for å legge eksportdata for denne mapping til i eksportkøen til eAdm

    image-20240115-090916.png
  4. Dersom du forhåndsviser er det ofte mest oversiktlig å filtrere på ID. Da sorteres eksporten etter ID-nummer i eAdm (sjekk f.eks URL for en bruker i eAdm):

image-20240115-090816.png
  1. Trykk Eksekver for å eksportere denne mappingen for alle brukere/grupper/Avdelinger til målsystemet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.