Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan sende ut meldinger kun en gang?

Meldinger i eAdm sendes ut på bakgrunn av at et regelsett treffer en bruker (eller grupper/avdelinger) som matcher ulike kriterier.

Disse kriteriene kan være basert på hendelser i systemet, eller utvalg av objekter som har visse verdier registrert. En hendelse kan f.eks. være “Bruker er opprettet” eller “Brukers avdeling er endret”.

Sett at du ønsker å sende ut brukernavn og førstegangspassord på SMS til nye ansatte 2-3 dager før de skal begynne i jobben. I dette tilfellet inntreffer ingen hendelse, men regelsettet må sjekke mot registrerte verdier.
Her oppstår problemet: Det kan kjøres flere synkroniseringer samme dag, og regelen “startdato om 2 dager” kan treffe flere ganger. Uten av vi gjør noe, vil bruker få tilsendt melding hver gang regelsettet treffer.
Vi må da legge inn en sjekk på om meldingen er sendt ut tidligere.
Det er her funksjonen [COUNTMESSAGESENT] kommer inn.

📘 Slik gjør du

 1. Finn regelsettet for meldingen du ønsker å endre. Det kan se ut noe slikt som dette:

  image-20240115-093859.png
 2. Legg til en regel:
  [COUNTMESSAGESENT;816] "er lik" 0
  816 er ID på meldingsmalen som regelen skal sjekke mot.

 3. Dersom samme regel skal brukes på flere meldinger, kan ID etter kolon stå tom, slik:
  [COUNTMESSAGESENT;]

  Vær da obs på at forhåndsvisning ikke vil fungere.

 4. Dersom du ønsker at meldingen skal kunne sendes på nytt etter en gitt periode, kan du legge inn et ekstra parameter for dato. For eksempel vil denne kunne sende på nytt igjen dersom forrige melding var sendt tidligere enn for 32 dager siden:
  [COUNTMESSAGESENT;816;[NOW-32]]

Du vil da kunne ende opp med et regelsett som ser omtrent slik ut:

image-20240115-094814.png
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.