Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan skjule visning av attributter på AD-brukere?

Mer og mer data blir synket til AD, blant annet er fødselsnummer og personlige mobilnummer vanlig.
De kan skjules for alle andre enn f.eks administratorer ved å bruke funksjonen Confidential Flag i AD.

Se denne eksterne lenken for mer informasjon:

https://medium.com/beyond-the-helpdesk/easily-configure-confidential-attributes-in-active-directory-769bd2b9d12c

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.