Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan slette grupper uten å slette internett?

Noen ganger har du behov for å slette en gruppe fra eAdm. Da er det viktig å vite hvordan man sletter grupper uten at de også blir slettet i målsystemer, da typisk lokal AD eller Azure AD.

📘 Slik gjør du

  1. Gå til eAdm->Grupper, søk opp gruppen og trykk deg inn på den.

  2. Velg fanen “Anker”

  3. Slett ankeret, ikke trykk på "Gjenopprett gruppe",

  4. Gå til eAdm->Grupper->Kildedata for manuelle grupper. Søk opp gruppen og slett den. På neste synkronisering vil den bli slettet i eAdm, men ikke i AD/Azure AD.

Dersom du ikke sletter anker før du sletter gruppe, vil du med stor sannsynlighet slette gruppen fra målsystemet også. Obs! Obs!

📋 Relatert innhold

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.