Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan vise avdelingen som en tilgang er knyttet til, i en meldingsmal?

En ansatt kan ha flere forskjellige stillinger, og det kan derfor være nyttig å vite hvilken avdeling en rettighet er gitt for. Typisk eksempel er et pasientjournalsystem som CosDoc, der brukere skal ha en avdelingsspesifikk tilgang og ikke en generell tilgang.

Dette uttrykket returnerer både navn på rettigheten og avdelingen den er knyttet til.

Delen før “-” gir navnet på rettigheten, mens delen etter slår opp navnet på avdelingen som den er knyttet til.

CODE
 [OBJECTPERMISSION.SYSTEMROLE;Name;Id;1634] - [PRETTIFY;[REFERENCE;Department;Id;2;[OBJECTPERMISSION;ManagerOf;RoleTypeId;1634]]]

Tallet "1634" tilsvarer rollen det er snakk om.

I uttrykksbyggeren (og i en meldingsflyt) vil det det blitt returnert slik:

image-20240116-140548.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.