Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan vise rettigheter til en ansatt i en meldingsflyt

Bruken av tilgangsstyring i eAdm øker stadig. Det har derfor dukket opp ønsker om å synliggjøre dette bedre i meldingsmaler. Koden for å legge dette inn i en meldingsmal er

CODE
[HTMLLISTARRAY;[OBJECTPERMISSION.SYSTEMROLE;Name;;*]]

Denne vil vise alle rollene til en bruker som en liste. Da vil en fullstendig oversikt over grupper, lisenser og tilganger se slik ut i en epost:

22664c96-fe59-4d95-fc57-042e53fe9106.png

Kode for listene i eposten i eksempelet over ser slik ut:

CODE
[HTMLLISTMEMBEROF;Description]

Viser alle grupper brukeren er medlem av i eAdm (uansett om de er synket til AD eller ikke).

CODE
[HTMLLISTARRAY;[OBJECTPERMISSION.SYSTEMROLE;Name;;*]]

Viser alle roller til brukeren, uansett om de er knyttet til en AD-grupper, gitt via API eller ren epostbasert.

Tilgangsstyring

Slik legger du inn en direktelenke til endring av tilgangene for brukeren eposten gjelder, slik at avdelingsleder selv kan legge til, endre eller fjerne tilganger:

267b8bb6-dce4-55fc-f82b-525588f0fc94.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.