Skip to main content
Skip table of contents

Integrasjoner og fagsystemer

Dette er en liste over fagsystemer som vi vet våre kunder benytter våre systemer til å tildele tilgang til. Listen er neppe komplett, men den bør være en god pekepinn på hva som er i bruk i dag. Gi beskjed om dere har andre systemer dere ønsker å koble mot eAdm, vi utvikler etter ønske.

Vi har også laget en egen oversikt over mulighetene eAdm gir for de forskjellige typer integrasjoner, se eAdm for fagsystemansvarlige - Er dette nyttig for meg?. Kort oppsummert så er det:

 1. Automatisk varsel eller bestilling: Alle systemer, også de som ikke er på listen

 2. Automatisk Innmelding i tilgangsgrupper: Alle systemer på listen som er merket med AD, Azure AD eller Google

 3. Automatisk opprettelse og vedlikehold av brukerkontoer direkte i fagsystemet: Alle systemer merket med API, CSV eller XML

 4. Automatisk tilgangsstyring direkte i fagsystemet: Alle oppføringer på listen merket med API

Kildesystemer

Kildesystemer er systemer som leverer data til eAdm, typisk er dette HR/personal og lønnssystemer

 • Aditro

 • AFAS

 • Agresso UBW

 • CatalystOne

 • SAP

 • SD Works

 • Visma Enterprise

 • Visma Enterprise+

 • Xledger

Målsystemer

Målsystemer er arbeidsflater, fagsystemer, epost/samhandling osv der eAdm kan opprette/vedlikeholde/slette brukere, roller, avdelinger og tilganger.

For alle API-baserte integrasjoner kan vi synkronisere brukere og organisasjonsstruktur fra HRM. Vi har også anledning til å tildele roller og kjøre tilgangsstyring i sanntid, så sant fagsystemet støtter det.

Sak/arkiv-systemer

 • ACOS Websak (AD/Azure AD eller API) 

 • P360 Saksbehandling (API)

 • P360 Arkiv (API)

 • P360 eByggesak (API)

 • Sikri Elements (API)

 • Ephorte Elements (API eller AD)

 • Documaster (AD/Azure AD) 

Kvalitet/kompetansesystemer

 • Compilo (API)

 • Dossier (CSV)

 • Netpower Kvalitet (CSV)

 • Motivati (API)

 • EQS Kvalitetssystem (API)

 • Moodle (API) 

Lønn, personell, regnskap og timeregistrering

 • Agresso unit4BTW (API)

 • Personec Lønn (AD/Azure AD)

 • Procasso (AD/Azure AD)

 • Aditro lønn (AD/Azure AD)

 • KS Fiks (API)

 • Compello fakturamottak og godkjenning (AD/Azure AD)

 • WinTid (API)

 • Visma brukeradministrasjon (API)

 • Motivati (API)

 • Xledger (API) 

Samhandling/Office/lisensstyring

 • AD

 • Azure AD

 • M365 (API eller AD/Azure AD)

 • Microsoft Teams (API)

 • Microsoft School Data Sync (API)

 • G Workspace (API)

 • Workplace by Facebook (Azure AD) 

Visma

 • Visma brukeradministrasjon (API)

 • Visma Familia (AD/Azure AD)

 • Visma Voksenopplæring (XML)

 • Visma Flyktning (XML)

 • Visma Velferd (AD/Azure AD)

 • Visma Samhandling (AD/Azure AD)

 • Visma GAT (API)

 • Visma Omsorg (AD/Azure AD)

 • Visma Profil (AD/Azure AD)

 • Visma HsPro (AD/Azure AD)

 • Visma Flyt Skole (API)

 • Visma InSchool (API)

 • Visma Link (AD/Azure AD)

Via integrasjon med Visma brukeradministrasjon kan vi melde brukere inn/ut av tilgangsgrupper i brukeradmin. Dette gir tilgangsstyring i sanntid til alle Visma-systemer som er knyttet til brukeradmin via tilgangsgruppe.  

 Helse

 • CGM Allmen (AD/Azure AD)

 • CGM Helsestasjon (AD/Azure AD)

 • CGM Legevakt (AD/Azure AD)

 • CGm Covid (AD/Azure AD)

 • DIPS CosDoc (AD/Azure AD)

 • Infodoc Plenario (AD/Azure AD)

 • Helseplattformen (API)

 • Sysvak (AD/Azure AD)

 • eSense (AD/Azure AD)

 • Imatis (AD/Azure AD)

 • Visma Omsorg (AD/Azure AD)

 • Visma Profil (AD/Azure AD)

 • Visma Velferd (AD/Azure AD)

 • Helseplattformen (API eller CSV)

 • Gerica (API)

Andre

 • ACOS Drum (AD/Azure AD)

 • ACOS Interact (AD/Azure AD)

 • Gemini (AD/Azure AD)

 • Kartdata (AD/Azure AD)

 • Kommunekart (AD/Azure AD)

 • KS Fiks (API)

 • Prokom Aim CMS (API)

 • CIM Sikkerhet og beredskap (CSV)

 • ARX sikkerhetssystem (API)

 • Zisson sentralbord (CSV eller Azure AD)

API: Direkte integrasjon via API eller tilsvarende, mulighet for toveis kommunikasjon

AD/Azure AD: Integrasjon via inn/utmelding i sikkerhetsgrupper i lokalt AD eller Azure AD.

XML/CSV: Filoverføring, enveis kommunikasjon

 

Ta kontakt med salg@identum.no for mer informasjon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.