Skip to main content
Skip table of contents

Kjedede rettigheter - tilgang til applikasjon utløser andre rettigheter

Det er ikke god praksis å gi brukere tilgang til sikker sone på generelt grunnlag. Vi anbefaler at tilgang gis etter behov.

  • Dersom en bruker skal ha tilgang til en applikasjon i sikker sone, bør tilgangen til sikker sone følge med på kjøpet.

  • Så snart brukeren ikke har flere applikasjoner i sikker sone, bør tilgangen til sikker sone automatisk falle bort. 

Dette gjøres i eAdm ved å lage regler for tilgang til sikker eller intern sone som er knyttet opp mot fagapplikasjoner istedenfor arbeidsområde. Så istedenfor å gi tilgang til sikker sone fordi en ansatt har en stilling innen helse, så gir du tilgang fordi den ansatte har tilgang til pasientjournalsystemet.

Dette er safety by design -> Behovsprøvd tilgang!

Slike kjedede rettigheter kan selvsagt også settes opp må andre områder, f.eks. at tilgang til ACOS Websak utløser oppgradering fra en M365 F3 til M365 E3 lisens.

Eksempel

I eksempelet under, ser vi hvordan en M365-lisens utløses av enten

  • en kombinasjon av tittel og avdelingstilhørighet

  • eller - at brukeren har tilgang til CosDoc

Dette kan enkelt settes opp via veiviseren!

image-20240115-173431.png

Flyt for å gi tilgang til sikker og intern sone for en ansatt

image-20240115-172303.png

Flyt for å fjerne tilgang til sikker eller intern sone

image-20240115-172320.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.