Skip to main content
Skip table of contents

Kommentarfelt på rettigheter

Når noen tildeler en manuell rettighet, kan det ofte være nyttig å vite hvorfor.
eAdm har derfor et kommentarfelt knyttet til rettigheter.

Dette kan redigeres av den som legger til og fjerner rettighetene.

image-20240115-102526.png

Feltet kan leses av alle som har tilgang til å se, endre eller slette rettigheter for brukeren, inkludert brukeren selv.

I meldingsflyter kan feltet inkluderes med denne kodesnutten:

CODE
[OBJECTPERMISSION;Comment;SystemRoleId;<ID til rettigheten>]
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.