Skip to main content
Skip table of contents

[LASTVALUE] - Henter forrige verdi fra historikken

Med uttrykket [LASTVALUE;<attributtnavn>] kan du hente forrige verdi for et attributt fra historikken til en bruker, gruppe eller avdeling. Som verdi benytter du navnet slik det står i historikken, uten hakeparentes.

I dette tilfellet blir det [LASTVALUE;department]:

image-20240115-103615.png

Andre eksempler:

Forrige avdelingsnummer på hovedstilling

[LASTVALUE;DepartmentNumber]

Denne plukker forrige verdi fra historikken (ikke registrerte attributter!) til objektet.

Skriv forrige verdi hvis den finnes, ellers skriv nåværende verdi.

[IFEMPTYUSE;[LASTVALUE;DepartmentNumber];[DepartmentNumber]]

Denne plukker forrige verdi fra historikken, hvis det ikke er en forrige verdi vil den vise avdelingsnummeret registrert under registrerte data.

Skriv navn på forrige leder, eller nåværende leder dersom forrige ikke finnes. 

[REFERENCE;DisplayName;UserId;1;[IFEMPTYUSE;[LASTVALUE;Manager];[manager]]]

Denne henter ID-nummeret til forrige avdelingsleder istedenfor nåværende [LASTVALUE;Manager], med mindre det ikke er noe historikk. Da benytter returnerer uttrykket ID-nummer til nåværende avdelingsleder. Så slår den det opp og returnerer DisplayName slik som i forrige uttrykk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.