Skip to main content
Skip table of contents

Legge inn medlemskap fra AD inn på rettigheter i eAdm

Dersom du har grupper i AD som er knyttet til tilgangsstyring og rettigheter i eAdm, er det en fordel å legge eksisterende gruppemedlemskap inn som manuelle rettigheter. Da kan brukerstøtte og avdelingsledere selv fjerne en rettighet, selv om de er basert på AD-gruppemedlemskap som ble gitt før eAdm ble tatt i bruk.

I dette tilfellet skal vi legge inn eksisterende E3-lisenser fra AD

image-20240116-114331.png

📘 Slik gjør du

 1. Søk opp gruppen i eAdm for å finne samaccountname

  image-20240116-114533.png
 2. Hent ut alle eksisterende medlemmer av AD-gruppen via Powershell

  CODE
  $identity = "LIC365-A3-Faculty"
  Get-ADGroupMember -Identity $identity | 
    Get-ADUser -Properties DisplayName, employeeNumber | 
    Where-Object {$_.objectClass -eq "user"} | 
    ForEach-Object { $_.employeeNumber } | 
    Out-File -FilePath "c:\eadm\tmp\members-$($identity).csv" -Encoding UTF8
 3. Åpne den lagrede filen fra c:\eadm, sjekk at du har en kommaseparert liste med IDer.

 4. Gå til Tildel rettigheter fra venstremenyen i eAdm

 5. Trykk på “Oppgi identifikatorer”. Velg så om IDene fra employeeId er fødselsnummer eller ansattnummer (evt noe annet..)

 6. Trykk legg til og se at du får opp et rimelig utvalg brukere.

 7. Trykk “Fortsett” for å bestemme hvilken rettighet som skal legges til, og så fortsett til du får bekreftelse på at rettighene er lagt til!

 8. Fiks ferdig!

Bruk paneler som dette til å utheve viktig informasjon!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.