Skip to main content
Skip table of contents

Legge inn navn på nærmeste leder i en melding

Dersom du benytter attributten [manager] får du en objektreferanse til brukerens leder i retur.
Det er jo ofte ønskelig med f.eks navn eller epostadresse istedenfor. Benytt funksjonen [REFERENCE] til å slå opp leder sitt ansattnummer og returnere den verdien du ønsker. 

Eksempler:

Visma

Brukere importert fra Visma har referanse til leders “UserId” / “Person-ID”:

[REFERENCE;DisplayName;UserId;1;[manager]] -> Returnerer leder sitt fulle navn.

[REFERENCE;Email;UserId;1;[manager]] -> Returnerer leder sin epostadresse

[REFERENCE;Mobile;UserId;1;[manager]] -> Returnerer leder sitt mobiltelefonnummer.

Agresso / UBW

Brukere importert fra Visma har referanse til leders ansattnummer:

[REFERENCE;DisplayName;EmployeeNumber;1;[manager]] -> Returnerer leder sitt fulle navn.

[REFERENCE;Email;EmployeeNumber;1;[manager]] -> Returnerer leder sin epostadresse

[REFERENCE;Mobile;EmployeeNumber;1;[manager]] -> Returnerer leder sitt mobiltelefonnummer.

📘 Slik gjør du

  1. Finn meldingsmalen du ønsker å redigere

  2. Legg inn uttrykk på egnet sted i meldingsflyten, f.eks slik:

    image-20240115-111159.png
  3. Legg eventuelt inn leders epostadresse som en lenke. Det kan du gjøre med prefikset mailto: fulgt av uttrykket som henter leders epostadresse, slik:
     mailto:[REFERENCE;Email;UserId;1;[manager]]

    image-20240115-111229.png
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.