Skip to main content
Skip table of contents

Legge til ekstra medlemmer i avdelingsgrupper / autogrupper

Av og til har kunder behov for å legge til ekstra gruppemedlemmer i en gruppe automatisk generert fra avdelingsdata i HRM.

For eksempel kan det være en avdeling hvor korresponderende gruppe skal ha medlemmer fra en parallell avdeling.

Dette kan eAdm løse via tilgangsstyring og rettigheter.
Dette er en løsning som fungerer godt for mindre antall autogrupper hvor korresponderende del av org.kartet er ganske statisk.

📘 Slik gjør du

  1. Opprett en rolle i relevant system under System -> Tilgangsstyring.

  2. Gi rollen en navn som samsvarer med gruppen. 

  3. Knytt rollen til riktig gruppe.

  4. Tilordne / lag en regel som henter de ekstra medlemmene.

    image-20240115-114312.png
  5. Legg evt til flere rettigheter/grupper.  Samme regel kan gjenbrukes i flere roller/grupper, f.eks. hvis IT-avdelingen skal gis tilganger til flere sikkerhetsgrupper via eAdm

    image-20240115-114224.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.