Skip to main content
Skip table of contents

Lisensstyring: Stenge tilgang til Citrix eller 365 når brukere ikke har vært pålogget

Lisenser er dyre, det er noe vi alle er klar over, og de blir stadig dyrere. Da er det desto mer ergelig når lisenser blir stående ubrukt. Mange av dere er opptatt av kostnadsstyring, og da er smart lisenshåndtering nøkkelen.

Ansatte bør som standard få tildelt den rimeligste 365-lisensen de kan klare seg med, og kun få lisens på de systemene de har behov for.

Samtidig er det også viktig at lisensene faktisk blir brukt. Et tips er å benytte eAdm til å tilbakelese tidspunkt for sist pålogging, fra både on-prem AD og Azure AD.

Den tilbakeleste verdien blir lagret som en brukerattributt, hhv LastlogonTimestamp og AzureAdLastLogon

image-20240115-171626.png

M365-lisenser

Disse attributtene kan du benytte til å lage regler som f.eks nedgraderer eller fjerner 365-lisensen for brukere som ikke logger på, f.eks fra M365 E3 til en (mye billigere) Exchange-lisens.
F.eks. som under, hvor man ikke har logget på i Azure på 60 dager.

image-20240115-171813.png

Citrix

Du kan også bruke dette til å endre andre lisenser, f.eks styre tilgang til Citrix.
Flyten kan dermed bli slik:

image-20240115-171419.png

Kort sagt så bør tildeling av lisens være etter konkret behov istedenfor på generell basis, og dersom en lisens ikke blir brukt bør den trekkes tilbake.

Kontakt brukerstøtte dersom du ønsker bistand eller veiledning i å begrense lisensbruken din!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.