Skip to main content
Skip table of contents

Manuell utsending av meldinger

I tillegg til automatisert utsendelse av meldingsmaler er det mulig å sende dem ut manuelt. Du kan sende til enkeltbrukere, til alle brukere ved en avdeling, alle brukere med en spesifikk rolle eller basert på et regelsett.

📘 Slik gjør du

 1. Gå til Meldingsflyter i hovedmenyen, og søk opp malen du ønsker å sende ut.

 2. Åpne malen, og finn knappen “Send melding” nederst på siden:

  image-20240115-144729.png
 3. Deretter må du velge mottaker før du endelig kan trykke “Send melding” igjen. NB! Merk at dersom meldingsflyten har spesifisert at det er leder eller systemadministrator som skal motta meldingen, er det ikke mottakeren du velger - det er brukeren / objektet som meldingen skal omhandle!

  image-20240115-144906.png

Eksempel

I dette eksempelet skal vi sende ut en melding til systemadministrator for alle brukere opprettet siste 7 dager.

 1. Vi lager først et regelsett for dette.

  image-20240115-145822.png
 2. Så finner vi meldingsflyten vi vil sende ut, i dette tilfellet "ANS1 - Bruker er opprettet - SMS til ansatt [Mobile]".

  image-20240115-150246.png

 3. Vi klikker på meldingsflyten, og så send (eller snarveien via papirflyet til høyre!).

 4. Velg deretter "Regelsett" og så regelsettet "Brukere opprettet siste 7 dager"

  image-20240115-150738.png
 5. Forhåndsvis gjerne for å se at det er riktig! Til slutt er det bare å trykke send.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.