Skip to main content
Skip table of contents

Navnestandarder for meldingsflyter

Rekorden for antall meldingsmaler i en instans av eAdm er i overkant av 200. Da må man ha en skikkelig navnestandard slik at det ikke skal bli uoversiktlig.

Vi foreslår følgende.

Prefix

Mottaker / objekttype

AVD

Avdelingsinformasjon

ANS

Ansatt

IKT

IKT-avdelingen

HR

Lønn og personal

LED

Leder

MAN

Manuelle brukerkontoer

SYS

Systemforvalter for fagsystem

Alternativt kan du benytte navn på fagsystem, f.eks “ACOS7: Ny bruker skal ha tilgang”

Kode indikerer hva som har skjedd, evt når i livssyklusen til en bruker en melding skal sendes ut.

Kode

Mottaker / objekttype

1

Ny konto

2

Gjenopprettet konto

3

Endret konto

4

Konto skal deaktiveres

5

Konto er deaktivert

6

Konto er midlertidig deaktivert/permisjon

7

Tilgang gitt

8

Tilgang endret

9

Tilgang slettet

ERR

Feilsituasjon som skal varsles

Nå kan du enkelt søke opp f.eks alle meldingerflyter som skal til leder:

image-20240115-170308.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.