Skip to main content
Skip table of contents

Overstyring av automatisk gitte tilganger

I eAdm kan du fjerne (eller endre) automatisk tildelte rettigheter for en bruker via overstyringer

Bruk funksjonen med varsomhet. En overstyring gjelder til den manuelt fjernes.

📘 Slik gjør du

 1. Søk opp personen du ønsker å endre rettigheter for.

 2. Velg fanen “Rettigheter”

 3. Klikk sletteknappen på den aktuelle rettigheten for å fjerne den
  - eller blyanten for å endre.
  Endring er spesielt aktuelt for rettigheter hvor grupperingen kun tillater én rettighet i grupperingen, f.eks. M365-lisenser. Da kan endring benyttes for å oppgradere / nedgradere lisens enkelt.

 4. Under er et eksempel, hvor en bruker har fått nedgradert lisensen sin fra A3 til A1 via overstyring.

  image-20240115-144245.png
 5. Rettigheten kan selvsagt også gjenopprettes om nødvendig, via “angreknappen” i redigeringsmodus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.