Skip to main content
Skip table of contents

Overstyring av brukerdata

I eAdm er det mulig å overstyre enkeltattributter for en bruker.
I brukergrensesnittet vil du se hvilke verdier som er overstyrt, når det ble lagt inn og ikke minst hvem som la inn endringen. Det er også selvsagt mulig å tilbakestille endringer.

Bruk denne funksjonen med varsomhet!
En overstyring gjelder til den blir manuelt fjernet, og det aktuelle attributtet vil ikke lenger oppdateres med data fra HRM så lenge det er overstyrt.

📘 Slik gjør du

  1. Søk opp brukeren du ønsker å endre.

  2. Velg fanen “kildedata”.

  3. I raden for verdien du ønsker å overstyrer, klikk blyanten for å redigere.

    image-20240115-140646.png

  4. En overstyrt verdi identifiseres med ikoner i kolonnen “overstyrt verdi”

    image-20240115-141101.png
  5. For å tilbakestille til gjeldende verdi fra HRM, klikk på “Gjenopprett verdi” - ikonet som ligner en angreknapp.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.