Skip to main content
Skip table of contents

Overstyring av gruppemedlemskap

I eAdm kan du fjerne gruppemedlemskap for en bruker via overstyringer, uansett hvordan de er tildelt.

Bruk funksjonen med varsomhet. En overstyring gjelder til den manuelt fjernes.

Generelt anbefaler Identum at alle medlemskaper styres via rettigheter i tilgangsstyring, og ikke direkte på gruppenivå!

📘 Slik gjør du

  1. Søk opp personen du ønsker å fjerne fra en gruppe.

  2. Velg fanen “medlemsskap”

  3. Klikk sletteknappen på den aktuelle gruppen for å fjerne medlemskapet.

  4. I eksemplet under er et medlemskap fjernet, og vil effektueres i målsystemet ved neste synk.

    image-20240115-141906.png
  5. Dette blir logget på samme måte som overstyring av kildedata fra HRM. Medlemskapet kan selvsagt også gjenopprettes om nødvendig, via “angreknappen” helt til høyre i bildet over.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.