Skip to main content
Skip table of contents

[PRETTIFY] / [LOWER] / [UPPER] - Endre store / små bokstaver

Innimellom samsvarer ikke store/små bokstaver i inndatafelt med ønsket utverdi, og det er behov for å endre fra lowercase til uppercase eller motsatt i utdata.

Dette kan være aktuelt f.eks. dersom registreringer i HRM er litt “sloppy”.

[LOWER] - endre til lowercase / kun minuskler

Syntaks er [LOWER;text]

CODE
Verdi DisplayName: 
Jan-peder Olsen

Uttrykk:
[LOWER;[displayname]]

Output: 
jan-peder olsen

[UPPER] - endre inndata til uppercase / kun versaler

Syntaks er [UPPER;text]

CODE
Verdi DisplayName: 
Jan-peder Olsen

Uttrykk:
[UPPER;[displayname]]

Output: 
JAN PEDER OLSEN

[PRETTIFY] - store forbokstaver

Denne funksjonen endrer til stor forbokstav i hvert ledd, og kan være nyttig ved

Dette fungerer også dersom flere navnedeler er skilt av bindestrek.

Syntaks er [PRETTIFY;text]

CODE
Verdi DisplayName: 
Jan-peder Olsen

Uttrykk:
[LOWER;[displayname]]

Output: 
Jan-Peder Olsen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.