Skip to main content
Skip table of contents

Reaktivere manuelle brukerkontoer

Når manuelle brukerkontoer når utløpsdato blir de automatisk deaktivert. Dersom man har en manuelt opprettet bruker som er blitt deaktivert og skal aktiveres igjen må man sette en ny utløpsdato.

Denne funksjonen er tilgjengelig for servicedeskbrukere og høyere.

📘 Slik gjør du

  1. Gå til "Kildedata for manuelle brukere”.

image-20240115-083622.png
  1. Søk opp brukeren du skal reaktivere

  2. Velg ikonet “Veiviser for å endre manuell brukerdata”

    image-20240115-083726.png

  3. Gjør ev endringer på brukeren, sett ny start og sluttdato + utløpsdato og trykk deretter 'lagre'. 

  4. Nå vil brukerkontoen aktiveres ifm neste synk. Dersom dere har “Deltasynkronisering” aktivert så kan du sette i gang en deltasynk slik at du slipper å vente på hovedsynken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.