Skip to main content
Skip table of contents

[REFERENCE] - Hente ut epost og navn til forrige leder

Ved å kombinere funksjonene REFERENCE og LASTVALUE kan man hente opp historiske verdier. En nyttig mulighet er da å kunne hente ut en bruker sin forrige leder og avdeling, f.eks i forbindelse med epostvarsel ved stillingsendring.

Epost til forrige leder: 

CODE
[REFERENCE;Email;UserId;1;[LASTVALUE;Manager]]

Navn på forrige leder: 

CODE
[REFERENCE;DisplayName;UserId;1;[LASTVALUE;Manager]]

Bruk epost nåværende leder dersom det ikke er registrert en tidligere leder: 

CODE
[IFEMPTYUSE;[REFERENCE;Email;UserId;1;[LASTVALUE;Manager]];[REFERENCE;Email;UserId;1;[manager]]]

Bruk navn på nåværende leder dersom det ikke er registrert en tidligere leder: 

CODE
[IFEMPTYUSE;[REFERENCE;DisplayName;UserId;1;[LASTVALUE;Manager]];[REFERENCE;DisplayName;UserId;1;[manager]]]

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.