Skip to main content
Skip table of contents

Rense persondata og historikk fra deaktiverte brukere

Når ansatte slutter, blir de deaktivert i eAdm. Da blir de liggende i systemet frem til de ev slettes. Men å slette brukere helt er problematisk av flere grunner:

  • Da kan ikke brukeren gjenopprettes med samme brukernavn og epostadresse dersom hen blir ansatt igjen.

  • Systemet har ikke lenger historikk på brukernavn, UPN, epostadresser og lignende, dermed risikerer du gjenbruk.

Samtidig er det heller ikke bra å la brukerkontoene ligge deaktivert i eAdm til Dovre faller. Det er tross alt en god del personinformasjon. Derfor har vi laget en renske-funksjon som er et godt alternativ til sletting. Etter X antall dager som deaktivert kjøres en rens på brukeren. Da blir følgende slettet:

  • Alle persondata med unntak av det som er nødvendig for å hindre gjenbruk, altså brukernavn, ansattnummer og epostadresse

  • All historikk på tilganger som er gitt/endret/fjernet

  • All historikk på gruppemedlemskap som er gitt/endret/fjernet

  • All historikk på endringer i stillinger, ansettelsesforhold og permisjoner

Vi anbefaler alle å ta i bruk denne funksjonen. Gi beskjed til support om hvor mange dager karantene dere ønsker før brukeren renskes for data og historikk, så legger vi det inn. Ha i mente at karanteneperioden bør være såpass lang at f.eks tilgangshistorikk ikke slettes mens det fremdeles kan være behov for den.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.