Skip to main content
Skip table of contents

Send nytt passord via SMS til jobbtelefon eller privat mobil

Bruker med rettighet avdelingsleder eller høyere kan tilbakestille og sende nytt passord til sine ansatte.

  1. Søk opp aktuell bruker

  2. Trykk på knappen for å sende bruker nytt passord

  3. Velg mellom mobiltelefon arbeid og mobiltelefon privat

image-20240116-142034.png

Passordet blir da også endret i målsystemene (AD/Azure AD) ila 1 minutt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.