Skip to main content
Skip table of contents

Sett din egen avsender på SMS fra eAdm

Vi har fått tilbakemelding fra flere om at dere ønsker å selv kunne sette avsender for SMS sendt fra eAdm, slik at SMS f.eks har avsender “Utfjord” istedenfor det litt mer obskure “eAdm”.
Det er nå mulig:

image-20240116-125550.png

Muligheter og begrensninger

Tekniske begrensninger i SMS-protokollen gjelder:

 

Avsender kan være et telefonnummer eller en tekst med følgende begrensninger:

  • telefonnummer max 15 tegn

  • tekst max 11 tegn

  • ikke æøå eller andre spesialtegn

  • mellomrom støttes ikke

 

Vi må konfigurere dette med vår SMS-leverandør i det enkelte tilfelle, så dette er derfor noe som må bestilles. Send oss en epost på salg@identum.no med hvilken avsender dere ønsker, så skal vi legge det inn. NB! Merk at det er en kostnad per år per avsender.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.