Skip to main content
Skip table of contents

Simployer

Simployer er en norsk bedrift som leverer programvare og tjenester for HR og personaladministrasjon. De tilbyr digitale verktøy for å effektivisere og håndtere HR-oppgaver som lønn, rekruttering og personalhåndtering. Simployer har som mål å forenkle HR-arbeid for både ledere, HR-personell og ansatte. De har over 1.2 millioner brukere i Norge og Sverige.

eADM kan ta imot både personell og organisasjonsdata fra Simployer.

Forberedelser

  1. Sett opp en integrasjonsbruker i Simployer, følg denne instruksen: Opprettelse av integrasjonsbruker.pdf . Send brukernavn og passord til oss.

  2. Gi konsulent-support@simployer.com beskjed om brukerkonto og navn på integrasjonsbrukeren og be om API-nøkler

  3. Send oss API-nøklene. Da kan vi starte arbeidet med å legge til Simployer som kildesystem for din eADM-instans.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.