Skip to main content
Skip table of contents

Single sign-on mellom eAdm og Azure AD

SSO mellom eAdm og M365 gjør at alle brukere som har fått tildelt en rettighet i eAdm kan logge på eAdm med sin M365-identitet. Brukere uten rettighet blir nektet å logge på. 

 

Send tenant-ID til support@identum.no og be om at SSO mellom eAdm og M365 skal aktiveres. Når det er satt opp må du slette cache i nettleser. Etter det vil registrert epostadresse i eAdm autentiseres mot UPN i Azure AD. Brukere som allerede er pålogget Azure AD vil komme direkte inn i eAdm, andre brukere blir videresendt til Microsoft sin påloggingsportal. Dette gjelder både pålogging til http://mega.eadm.no og embedding av veivisere for tilgangsstyring.

NB! Husk at brukere må ha rettighet i eAdm før de kan logge inn, minimum ansatt-rettighet for å se sin egen brukerkonto.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.