Skip to main content
Skip table of contents

Slik begrenser du hvem som kan gis tilgang til et fagsystem

Vi ser en økende tendens til at avdelingsledere blir gitt myndighet til å tildele og endre tilganger i fagsystem for sine ansatte. Men i noen tilfeller ønsker man å avgrense hvem som kan bli gitt tilgang, og det er her “Kan bli gitt rolle” kommer inn:

📘 Slik gjør du

  1. Gå til tilgangsstyring og velg den aktuelle grupperingen.

  2. Velg rediger

  3. For rettigheten du ønsker å begrense, klikk på “opprett” i menyen under “Kan bli gitt rettighet”.

  4. Tilpass regelsett etter behov

  5. Lagre

  6. Done

Ferdig oppsatt vil det se ut noe som dette:

Husk at den som skal tildele rettigheten må inkluderes i regelsettet for “kan bli gitt…”

Det er god sikkerhetspraksis at man ikke kan tildele rettigheter som man ikke selv kvalifiserer for.

📋 Relatert innhold

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.