Skip to main content
Skip table of contents

[SUBSTRING] -> Hent ut deler av en attributt

[SUBSTRING] kan brukes til å hente ut kun deler av en attributt, f.eks dersom avdelingsnr er oppgitt i avdelingsnavn. 

Syntaks

CODE
[SUBSTRING;startindeks;antall tegn;attributt]

F.eks. [SUBSTRING;3;99;[Department]]

Eksempel

I Longyearbyen er det benyttet et tosifret tall på avdelingsnivå, f.eks for "37 Kullungen barnehage". Dette fører til at ansattoversikten på hjemmesidene blir uoversiktlige.

image-20240116-084356.png

Løsningen er å gå inn på eksportmalen for brukere, og benytte [SUBSTRING] på de avdelingene som har tall i seg. Funksjonen under returnerer ikke de tre første tegnene, deretter de 99 neste.

CODE
[SUBSTRING;3;99;[Department]]

Inndata: 37 Kullungen barnehage
Utdata: Kullungen barnehage

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.