Skip to main content
Skip table of contents

Tilbakeskriving av lastlogon fra Azure AD

Du kan importere tidspunkt for siste pålogging fra Azure AD til eAdm.

Det kan f.eks brukes til å lage regler for automatisk nedgradering av 365-lisenser som ikke blir benyttet.

Hvordan setter jeg dette opp?

Først må du logge på Azure AD som administrator

  1. Gå til App registrations

  2. Søk opp “Identum” eller “eAdm” for å finne applikasjonen som eAdm bruker

  3. Gå til API permissions

  4. Legg så auditlog.ReadAll som en applikasjonsrettighet.

  5. Husk å trykke “grant” under status!

image-20240116-104411.png

  1. Varsle deretter support@identum.no om at du ønsker dette importert.

Etter neste synkroniseringsyklus vil lastlogon være importert til attributtet AzureAdLastLogon

image-20240116-104459.png

Ok, hva kan jeg bruke det til?

Her er et eksempel på en regel for M365 F3-lisens som automatisk utelukker brukere som ikke har logget på siste 90 dager. Kombiner det med en regel som tildeler dem en ren Exchangelisens istedenfor. Dermed har du automatisk nedgradering av brukere som ikke benytter lisensen sin

image-20240116-104525.png

Spør oss dersom du trenger bistand med 365-lisensstyring, her kan det være mye penger å spare!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.