Skip to main content
Skip table of contents

[TRANSFORM] -> Transformere stillingstitler før eksport

I noen tilfeller er det offentlige stillingstitlene i HRM for lange og spesialiserte (eller upresise) til at det er ønskelig for de ansatte å ha den som tittel i Tittel-feltet i AD.
En av funksjonene i eAdm er muligheten for å transformere feltdata, slik som i eksempelet under:

image-20240116-125723.png

Her blir altså både "Avd.leder/Undervisningsinsp./Fagleder", "Avdelingsleder Skole" og "Avdelingsleder grunnskole" i inndata (tittelfeltet i HRM i dette tilfellet) transformert til bare "Avdelingsleder" når eAdm skriver til attributten Title på brukerobjektet i AD.

 

Titler som ikke er med på listen blir sendt videre uten endringer, så det er ikke et krav at du må legge inn alle titlene som er i bruk i organisasjonen. 

Syntaks

[TRANSFORM;kildeattributt;kildeverdi|målverdi] 

Nye kilde/målverdier skilles med semikolon. Eksempel: [TRANSFORM;title;Avd.leder/Undervisningsinsp./Fagleder|Avdelingsleder;Avdelingsleder Skole|Avdelingsleder;Avdelingsleder grunnskole|Avdelingsleder]

Redigere transformasjonen

Etter at du har lagt inn en Transform-funksjon i et felt kan du legge til nye i en tabell. Gå til eksportmalen, klikk endre og så på tabellikonet:

image-20240116-125811.png

Nå kan du legge til nye ved å trykke på +:

image-20240116-125818.png

Husk å lagre eksportmalen når du er ferdig!

Lage nye lister

Istedenfor å legge inn en og en kan man gjøre det via Notepad++ eller lignende programvare. En eksempelfil er vedlagt denne artikkelen. For å gjøre koden brukervennlig kan du kjøre en search and replace som bytter ut semikolon med linjeskift. Da kommer alle datafeltene på hver sin linje:

image-20240116-125845.png

Etter du er ferdig med å legge til nye linjer der du skiller kildeverdi og transformert verdi med |, snur du ganske enkelt search and replace-funksjonen og koden kan limes inn i eAdm igjen:

image-20240116-125855.png

❌ Feil!

NB! Feil syntaks vil føre til feilmeldinger.
Sjekk derfor alltid endringer av mappinger i eksportmaler ved å trykke på Play-knappen for mappingen det gjelder og så forhåndsvis. Dersom den ikke viser korrekte data, har du gjort noe galt. 

Her er riktig forhåndsvisning:

image-20240116-125903.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.