Skip to main content
Skip table of contents

[UNIQUE] -> Test om en verdi er unik

[UNIQUE] er veldig nyttig ifm oppretting av alias, epostadresser, brukernavn eller lignende. Den tester om en attributt finnes fra før, og dersom den gjør det legges det til et løpenummer. For epostadresser kan man legge til epostdomene det skal evaluereres mot, slik at løpenummer kommer før @ og ikke til slutt i epostadressen.

[UNIQUE;Søkeverdi;Attributt;Epostdomene]

Søkeverdi

Verdien du skal sjekke at er unik

Attributt

Hvilket felt i eAdm du skal teste søkeverdien mot

Epostdomene

Sørger for at ev løpenummer blir lagt til før epostdomene. Valgfri parameter og ikke obligatorisk. 

Eksempel:

CODE
[UNIQUE;[LOWER;[REPLACE;[CLEAN;[displayname]];_;.]]@utfjord.kommune.no;Email;@utfjord.kommune.no]

Dette uttrykket gjør brukeren sitt fulle navn om til en epostadresse med punktum mellom navnene, legger til @utfjord.kommune.no og sjekker deretter om "anne.johansen@utfjord.kommune.no" allerede er i bruk. Dersom det er tilfellet, vil uttrykket returnere "anne.johansen1@utfjord.kommune.no"

Dette kan brukes i eksportmal for AD.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.