Skip to main content
Skip table of contents

Utnytter du mulighetene med meldingsflyt godt nok?

eAdm utvikler seg stadig. Muligheter som ikke fantes når dere først tok i bruk systemet kan være standardfunksjonalitet nå. En av våre kjepphester er at våre kunder skal utnytte alle mulighetene dere har med systemet, det er tross alt noe dere allerede betaler for!

3e6c6cc4-d292-86c5-613a-6db9d4fe64fe.png

Et godt eksempel på dette er meldingsflyt, her kan det være mye å hente på å automatisere. Det krever heller ikke mye tid og ressurser på å ta i bruk. Eksempler på nyttige meldingsmaler:

 • Epost til leder når det er 14 dager til timelønnet stilling utløper

 • Epost til leder når brukere skal ut i permisjon eller er på vei tilbake

 • Varsel når en ansatt har fått tilgang til sikker sone

 • Varsel når en avdeling bytter leder

 • Varsel til ansatt 14 dager før sluttdato

 • Beskjed når ny konto er opprettet i Arkivsystem

 • Automatisert epost med bestilling av tilganger til fagsystemansvarlig

 • Automatisert bestilling av nøkkelkort til nye ansatte

 • Varsel til IKT når AD gir feilmelding ifm opprettelse av en brukerkonto

 • Varsel til brukere når et fagsystem er nede

 • Varsel om opprettelse av manuelle brukere uten utløpsdato

Kort sagt, ønsker du å automatisere en rutineepost eller bli varslet når noe endrer seg i HRM, eAdm eller AD? Da kan du sette opp en meldingsmal for det.

NB! Snakk med Tine for råd, hjelp og bistand med meldingsmaler: tine@identum.no. Hun kan hjelpe med det meste!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.