Skip to main content
Skip table of contents

Video: Hvem skal kunne tildele rettigheter til sluttbruker?

I eAdm kan du begrense hvem som har rettighet til å tildele rettigheten i et tilgangsstyringssystem.

"Tilgjengelig for" styrer hvem som kan se systemet og tildele rettighetene knyttet til systemet. I eksempelvideoen vil det nye systemet "Oppvekst" kun være tilgjengelig for ledere innenfor oppvekst, som så kan tildele roller, lisenser og rettigheter i dette systemet til sine ansatte.

https://youtu.be/5mtGSN8sJ4w

Tekstversjon

Å begrense hvem som kan tildele rettigheter gjøres via en regel du kan legge inn under "Tilgjengelig for".

image-20240116-141046.png

I eksempelet over heter denne regelen "Tilgangsrettighet: HR og organisasjon". Selve regelen ser slik ut:

image-20240116-141143.png

Linje 1 + 2 gir tilgang om man er leder og ansatte på et utvalg av avdelinger

Linje 3 gir tilgang til alle som har rettighet “servicedeskbruker” eller høyre (via linket regelsett)

Linje 4+5 gir tilgang til andre personer som tilhører riktig avdeling OG har rettighet som avdelingsleder i eAdm.

Reglene tilpasses enkelt din organisjonen ved hjelp av veiviseren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.