Skip to main content
Skip table of contents

Aktivering av to-faktor og Nye Feidetjenester

Det er noen Feidetjenester som ikke er blant tilgjengelige metoder under eFeide->Bruker->Tofaktor (Feidetjenester).  Dette er Feidetjenester som benytter funksjonalitet i Nye Feide, så dette skal kun være et problem for nylig registrerte Feidetjenester. Årsaken er at Uninett har fortsatt to api for uthenting av tilgjengelige FEIDE tjenester. De har ett API for FEIDE (som vi har støtte for) og ett annet API for tjenester registrert under Nye FEIDE. Datakvaliteten på det som er registrert i det nye APIet er dessverre ikke av god nok kvalitet for oss å lage støtte for og vi venter på at Uninett skal lage en samlet endepunkt hvor vi kan hente data fra. Dette er under utvikling hos Uninett men vi vet ikke når det kommer i produksjon, så hør gjerne med Uninett ved å sende en epost til support@feide.no.

Dette gjelder følgende tjenester (som vi vet om):

  • Vigilo

  • Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal - Dataporten

  • Nye Klassetrivsel

  • Visma Connect

NB! Det kan gjelde flere tjenester enn dem på denne listen, send oss gjerne et varsel dersom du finner andre tjenester det gjelder.

Løsning

Inntil videre anbefaler vi dere å  sette Feidetjenester registrert i Nye Feide til "Ansatte" under sterk autentisering på http://kunde.feide.no . Logg inn på http://kunde.feide.no , gå til fanen Organisasjon, skroll ned til Sterk autentisering og klikk på "Velg tjenester som skal bruke sterk autentisering". Endre fra "Enkeltbrukere definert i Feide-katalog" til "Ansatte".

image-20200819092608-1.png

NB! Dette vil tvinge tofaktorpålogging til denne tjenesten for alle ansatte, uansett om de har fått tildelt en tofaktormetode eller ikke. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.