Skip to main content
Skip table of contents

Apple School Manager

Apple School Manager er en enkel, nettbasert portal for IT-administratorer som fungerer med tredjepartsløsningen din for administrasjon av mobile enheter (MDM). Les mer her: https://support.apple.com/no-no/guide/apple-school-manager/axm7909096bf/web

Hva gjør denne integrasjonen?

eFeide sin integrasjon med Apple School Manager (ASM) fungerer slik at elever, ansatte, klasser og medlemskap synkroniseres mellom eFeide og ASM, slik at alle brukere har samme brukernavn overalt. eFeide generer et datasett hver dag som blir lastet opp til ASM. Nye kontoer blir automatisk opprettet, eksisterende blir oppdatert hvis det er endringer. Hvis en oppføring fra en tidligere synk mangler, blir kontoen deaktivert. Det betyr at når elever eller ansatte blir deaktivert i eFeide, blir de også automatisk deaktivert i ASM.

Hvis et kurs eller en klasse fjernes fra opplastingen, fjernes elevene fra klassen, og kilden endres til Manuell. Hvis kursene var i bruk i Skolearbeid, fjernes klasselisten, og det må opprettes et nytt kurs for ny registrering. Hvis klassene var i bruk i Skolearbeid, slettes fremgangsdata automatisk, og dataene vil ikke lenger være tilgjengelige for læreren eller eleven.

Kurs og klasser med en manuell kilde fortsetter synkroniseringen med MDM-løsningen, men det er ikke sikkert at de vises lenger i Klasserom-appen. Manuelle klasser kan slettes i Apple School Manager hvis du ikke vil at de skal synkroniseres lenger.

Forberedelser

Du må opprette en SFTP-opplasting til Apple School Manager (ASM) og sende oss URL, brukernavn og passord. Vi kommer til å bruke det til å overføre data til ASM. Her er en hjelpeartikkel for dette hos Apple: https://support.apple.com/no-no/101183

image-20240229-113831.png

Vi trenger URL, brukernavn og passord

I artikkelen blir du bedt om å konfigurere SFTP-opplasting, fylle ut datafiler og oppdatere filene. Du skal KUN gjennomføre punkt 1-5 under “Konfigurere første SFTP-opplasting”, resten tar vi oss av.

Oppstart

Du vil få en beskjed fra oss når vi har generert datasettet på vår side og lastet det opp til ASM. Da må du logge på ASM og se gjennom punkt 11-13 på sjekklisten for “Konfigurere første SFTP-opplasting”. Etter det vil vi sende daglige oppdateringer til ASM, og fra og med da blir nye kontoer og klasser automatisk opprettet. Dersom noe går feil, vil du få en epost fra ASM.

Hvis du kobler fra SFTP-tilkoblingen i Apple School Manager, går kontoene og klassene dine til over til å være manuelle. For å løse dette gjenoppretter du SFTP-tilkoblingen og laster opp på nytt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.